Libros buscados en particular

 

Autor: Marcin Kromer

Título: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom trzeci. Kronika Marcina Kromera Biskupa Warminskiego Na Polski Ięzyk Przełozona Przez Marcina Błazowskiego Niegdyś Iego Kosztem w Krakowie Roku 1611. Drukowana Teraz Za Pozwoleniem Starszych Przedrukowana

Lugar de publicación: w Warszawie

Editorial: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Fecha de publicación: 1767

Descripción física: folio, cards [7], pages 786, cards [3]

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Precio: 3000 PLN