Libros buscados en particular

 

Autor: Alexandra Hrabi Gwagnina

Título: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom czwarty. Kronika Sarmacyi Europskiey Alexandra Hrabi Gwagnina Rycerza passowanego rotmistrza J. K. Mci niegdyś w Krakowie drukowana

Lugar de publicación: Warszawa

Editorial: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Fecha de publicación: 1768

Descripción física: folio, cards [6], pages 714, cards [4] Rejestru

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Precio: 3000 PLN