Libros buscados en particular

 

Autor: Szczerbic, Paweł

Título: Ius Municipale. To iest prawo mieyskie maydeburskie nowo z łacińskiego y z niemieckiego na polski ięzyk z pilnością y wiernie przełożone. Przez ... na ten czas syndika lwowskiego.

Lugar de publicación: Lwów

Editorial: Kosztem y nakładem tegoż Pawła Szczerbica własnym.

Fecha de publicación: 1581

Descripción física: Folio, 3 ll. unnumbered, pages: 215, 6 ll. unnumbered, title woodcut, coat of arms, initials

Notas: complete clean copy in well-preserved parchment bdg. from period

Precio: 10500 PLN