Libros buscados en particular

 

Autor: Striykowski Stryjkowski, Maciej

Título: Ktora przedtym nigdy swiata nie widziała Kronika polska, litewska, zmodzka y wszystkiey Rusi [...] z rozmaitych historikow y autorow postronnych y domowych [...] y Dlvgosza [...] przez Macieia Osostewicivsa Striykowskiego dostatecznie napisana.

Lugar de publicación: Drukowano w Krolewcu

Editorial: u Gerzego Osterbergera

Fecha de publicación: M. D. LXXXII (1582)

Descripción física: Folio, [16] ll., [1] page, 790, [10] ll.

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Precio: 22000 PLN