Libros buscados en particular

 

Autor: A. E. O.

Título: Ołtarzyk rzymsko-katolicki czyli zbiór katolickiego nabożeństwa zawierający nabożeństwo poranne, wieczorne […] z dodaniem Ewangelii i Listów Apostolskich […] Wydanie drugie, poprawne i pomnożone

Lugar de publicación: Lipsk

Editorial: nakł. Rubena Rafałowicza księgarza

Fecha de publicación: 1857

Descripción física: 14 cm, pages XXXX, 1024, cards ill. 4 (steel engraving)

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Precio: 280 PLN