Libros buscados en particular

 

Autor: przez Jul. Urs. Niemcewicza

Título: Bayki i Powieści. Edycya druga, do któréy przydane są nowe i niewydane ieszcze bayki, powieści, dumy i inne rymy. T. 1-2

Lugar de publicación: Warszawa

Editorial: Nakładem i drukiem N. Glücksberga

Fecha de publicación: 1820

Descripción física: 20 cm, card [1], pages 234, [3] ; pages 246, [3]

Notas: complete edition, complete clean copies in well-preserved leather bdgs. from period

Precio: 950 PLN