Libros buscados en particular

 

Autor: Manteuffel, Gustaw

Título: Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant. Przedmowę napisał J.I. Kraszewski

Lugar de publicación: Poznań

Editorial: Nakł. Księg. J.K. Żupańskiego

Fecha de publicación: 1879

Descripción física: 29,5 cm, pages IX, [1], 168, [1], cards ill. 21 (woodcuts), maps 3 (litography)

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Precio: 1500 PLN