Libros buscados en particular

 

Autor: przez X. Iana Aloyzego Kuleszę

Título: Wiara prawosławna pismem świętym, soborami, Oycami SS. mianowićie greckiemi y historyą kościelną przez X. Jana Aloyzego Kuleszę Societatis Jesu Theologa obiasniona. Od przyiętey Unii Boga z człowiekiem Roku 1704

Lugar de publicación: W Wilnie

Editorial: W Drukarni Akademickiey

Fecha de publicación: 1704

Descripción física: 4to, pages [4], 344

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Precio: 1200 PLN