Libros buscados en particular

 

Autor: -

Título: Księgi Psalmow Dawidowych łacińskim y polskim językiem. Przydane są Argumenta, przy każdym Psalmie, z Pisma Świętego y z wykładow roźnych Autorów wyięte. A dla pożytku y Konsolacyi Duchowney Dusz pobożnych, do druku podane przez Zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Panny

Lugar de publicación: Kraków

Editorial: W Drukarni Franciszka Cezarego, I.K. M. y I. M. X. Biskupa Krakowskiego, Xcia Siewierskiego; także przesławney Akademiey Krakowskiey

Fecha de publicación: 1714

Descripción física: (20 x 17 cm), cards unnumbered 8, pages 464, cards unnumbered 4, 1 heraldic woodcuts

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Precio: 1100 PLN