Libros buscados en particular

 

Autor: Kraszewski, J. I.

Título: Witolorauda. Pieśń z podań Litwy. Z 50 drzeworytami W. Smokowskiego i muzyką St. Moniuszki. Wyd. drugie, przerobione i powiększone

Lugar de publicación: Wilno

Editorial: Nakł. J. Zawadzkiego

Fecha de publicación: 1846

Descripción física: 8vo, pages VIII, 284, 8 pages with music text in litography, 9 cards with woodcuts, many woodcuts on the pages

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Precio: 650 PLN