Libros buscados en particular

 

Autor: Kossak, Juliusz; Tondos, Stanisław
Título: Klejnoty miasta Krakowa. Dwadzieścia cztery widoków w chromolitografi ach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa. Z tekstem historycznym prof. Wład[ysława] Łuszczkiewicza oraz z przedmową dr. Maryana Sokołowskiego.
Lugar de publicación: Kraków
Editorial: Nakład i własność Kutrzeby & Murczyńskiego
Fecha de publicación: 1886-1887
Descripción física: 47,5 cm, [26] ll., 24 pls. with engravings
Notas: complete clean copy in well-preserved editorial bdg.
Precio: 4000 PLN