Libros buscados en particular

 

Título: Konstytucje Publiczne Sejmu Extraordynaryjnego Warszawskiego pod węzłem Generalnej Konfederacyi Obojga Narodów trwaiącego roku 1773. dnia 19. kwietnia zaczętego, a z limity y sześciu prorogacji w roku 1775, przy utwierdzeniu dzieł generalnych konfederacyi y rozwiązaniu onychże skończonego … uchwalone. T. 1-2.

Lugar de publicación: Warszawa

Editorial: W Druk. Scholarum Piarum

Fecha de publicación: 1775

Descripción física: Folio, tp. (woodcut), pages: [2], 86; 180, [8], vignette; 287, [15], vignettes

Notas: complete edition, complete clean copies in well-preserved half leather bdg. from period

Precio: 900 PLN