Libros buscados en particular

 

Autor: Kołudzki, Augustyn

Título: Thron oyczysty albo pałac wieczności w krótkim zebraniu monarchów, xiążąt y królów polskich. Z różnych approbowanych autorów, od pierwszego Lecha, aż do teraźnieyszych czasów, zupełną w sobie życia y dzieł ich nieśmiertelnych zamykaiący hystoryą, przez… sędziego inowłocławskiego. Z przydatkiem niektórych okoliczności respektem gliniańskiej transakcyi, szwedzkiey za Iana Kazimierza woyny y toruńskiey hystoryi powtórnie potomnym na wzór wystawiony czasom.

Lugar de publicación: Poznań

Editorial: W Drukarni Akademickiey, kosztem Iózefa Wolńskiego Bibliop:

Fecha de publicación: 1727

Descripción física: 4to, [5] ll., 300 pages, 1 portrait (copperplate), 47 portraits in text (woodcuts)

Notas: complete clean copy in well-preserved bdg. from period

Precio: 2800 PLN