Libros buscados en particular

 

Título: Kodex Napoleona Xięstwu Warszawskiemu, artykułem 69-tym Ustawy Konstytucyjney roku 1807, dnia 22 lipca za prawo Cywilne podany. Z niektóremi odmianami na Seymie Warszawskim w roku 1809 od Nayiaśnieyszego Pana szczęśliwie nam panuiącego Fryderyka Augusta Dekretem roku 1809, dnia 18 marca potwierdzonemi. Przekładnia Xawiera Michała Bohusza, prałata Katedry Wileńskiey, ... Z przyłączeniem: Słowniczka wyrazów pewnych Polskich odpowiadających Francuzkim; Tablicy odległości od Stołecznego Miasta Warszawy Miast Departamentowych, tudzież odległości Miast Powiatowych od Miasta Departamentowego tymczasowie obrachowaney, póki Urzędowa niewyidzie, Tablicy ogólney Tytułów, Działów i Oddziałów; nakoniec Tablicy materyi w tey Księdze Prawa znayduiących się.

Lugar de publicación: Warszawa

Editorial: W Drukarni Wiktora Dąbrowskiego

Fecha de publicación: 1810

Descripción física: 34 cm, pages: 268, [16] ll., vignette in woodcut

Notas: complete clean copy in well-preserved half-leather bdg.

Precio: 2400 PLN