Libros buscados en particular

 

Autor: J. Jaroszewicz

Título: Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. I-III

Lugar de publicación: Wilno

Editorial: nakł. Rubena Rafałowicza Księgarza Wileńskiego

Fecha de publicación: 1844 - 1845

Descripción física: 23 cm ; [4], IV, 240 pages ; [4], II, 313 pages ; [6], 273, [9] pages

Notas: complete clean copy in well-preserved embellished leather bdg. from period

Precio: 1600 PLN