Libros buscados en particular

 

Autor: Norwid, Cyprjan

Título: Dzieła Cyprjana Norwida (drobne utwory poetyckie – poematy – utwory dramatyczne – legendy, nowele, gawędy – przekłady – rozprawy wierszem i prozą). Wyd., objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził Tadeusz Pini

Lugar de publicación: Warszawa

Editorial: Parnas Polski

Fecha de publicación: 1934

Seria: Bibljoteka Poetów Polskich. T. 5

Descripción física: 25 cm, pages XLVIII, 648, cards ill. 15, fascimile with autography 5, ill. in the tesxt 25

Notas: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Precio: 260 PLN