Libros buscados en particular

 

Autor: [Kołłątaj, Hugo]

Título: Do Stanisława Małachowskiego Referendarza Koronnego o przyszłym Seymie anonyma listów kilka. Cz. 1-4

Cz. I: O podźwignieniu sił kraiowych, od dnia 1 do dnia 24 Sierpnia

Cz. II: O poprawie Rzeczypospolitey, od dnia 7 Paźdź. do dnia 7. List.

Cz. III: O Poprawie Rzeczypospolitey, Od dnia 11. Listop. do dnia 19. Grudnia, Roku 1788

Cz. IV: Prawo Polityczne Narodu Polskiego Czyli Układ Rządu Rzeczypospolitey : Proiekt [...] xięga I

Lugar de publicación: Warszawa

Editorial: w Drukarni Uprzywileiowaney Michała Grölla

Fecha de publicación: 1788 - 1790

Descripción física: 8vo, pages [4], 190, [1] ; pages [4], 255, [1] ; pages [4], 340, [1] ; pages [2], XXXVII, [1], s. 60, VI, [7-]196

Notas: complete clean copy in well-preserved bdg.

Precio: 2600 PLN