Libros buscados en particular

 

Título: Dekret sądów J. K. Mci Assessorskich Koronnych, między Konwentem Warszawskim

Zakonu S. Pawła, Igo Pustelnika z iedney a J. O. Xiążęciem Sułkowskim Rady Nieustaiącey Marszałkiem z drugiey Strony...

Lugar de publicación: -

Editorial: -

Fecha de publicación: -

Descripción física: Folio, ll.: [11]

Notas: complete clean copy in well-preserved bdg.

Precio: 300 PLN